Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "ZOO") umožňujeme podávání oznámení o možném protiprávním jednání, a to všem oznamovatelům, kteří jsou/nebo byli s povinným subjektem (TYMARA s.r.o., se sídlem U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 074 80 989) v pracovněprávním, obchodním či obdobném vztahu.

Povinný subjekt nepřijímá oznámení od tzv. třetích osob (osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), i) ZOO).

Svá oznámení můžete podat prostřednictvím:

vnitřního oznamovacího systému

u příslušné osoby Jaroslav Babjak, a to písemně whistleblowing@tymara.cz, nebo na adrese TYMARA s.r.o., U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou, obálku označte heslem "Whistleblowing", a nebo ústně na tel. č.: +420 776 180 339, popř. osobně v pracovní dny mezi 8:00 – 12:00 hod. po předchozí tel. domluvě;

externího oznamovacího systému

u Ministerstva spravedlnosti

zde

(https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/), popř. u příslušného orgánu veřejné moci.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání je sankcionováno a může Vám za něj být uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.